"> Në pjesë të Komunës së Çairit do të ndërtohet kanalizime të reja dhe furnizim me ujë – ShkupiLajm.com
Në pjesë të Komunës së Çairit do të ndërtohet kanalizime të reja dhe furnizim me ujë

Në pjesë të Komunës së Çairit do të ndërtohet kanalizime të reja dhe furnizim me ujë

Shpërndaje

Si pjesë e aktiviteteve të Qytetit të Shkupit për ndërtimin e Brigadës Maqedono-Kosovovare nga kryqëzimi me bulevardin “Nikola Karev” deri në kryqëzimin me bulevardin “Bosnjë dhe Hercegovinë”, NP Ujësjellës Kanalizime – Shkupi u bashkua me një investim të ri prej 19,310,000.00 denarë nga të cilat (7,430,000.00 për rrjetin e furnizimit me ujë, 7,500,000.00 për rrjetin e kanalizimeve fekale dhe 4,380,000.00 për kanalizimet e stuhisë).

Drejtori i Përgjithshëm i NP Ujësjellës Kanalizime – Shkup, Dusko Veskovski, së bashku me Kryetarin e Komunës së Çairit Visar Ganiu, inspektuan aktivitetet teknike në terren për realizimin e këtij projekti.

– Me ndërtimin e rrjetit të ri të furnizimit me ujë në gjatësi 251 metra, f300 mm ekzistues do të zgjatet dhe do të lidhet me rrjetin e sapo-ndërtuar të furnizimit me ujë f225 mm në Blvd. “Nikola Karev”. Lidhja e këtyre tubacioneve do të formojë një unazë qarkullimi, tubacion tranzit, të nevojshëm për të siguruar furnizim me cilësi të ujit në vendet Serava dhe Sauk Cesma, dhe do të krijojë parakushte për furnizim me cilësi të ujit në të ardhmen në rrjetin e furnizimit me ujë nga rruga Topaana e cila në të ardhmen duhet ndërtuar me kusht që ky vendbanim të marrë dokumentacionin e vlefshëm të planifikimit.

Kanalizimi i ri fekal do të ketë profile prej 250 mm dhe 315 mm me një gjatësi totale prej 395,00 m. Situata aktuale karakterizohet nga rrjedhje të vazhdueshme të ujit në rrugën që vjen nga vendbanimi nën standard Topaana ku banorët në mungesë të një infrastrukture hidraulike cilësore lejojnë që ujrat e zeza të rrjedhin nëpër rrugët e tyre të hyrjes dhe kanaleve që ekzistojnë aty për aty, përmes të cilave derdhet gravitacionalisht në drejtim të Rrugës Brigada Makedonsko-Kosovska, pra në Blvd Nikola Karev. Zgjidhja e këtij problemi është një nga qëllimet kryesore për përgatitjen e projekteve dhe pritet që me realizimin e këtij kanalizimi fekal të parashikuar, të krijohen kushte për pranimin e kanalizimit të ardhshëm fekal rrugor nga lokaliteti Topaana. Tubat prej polipropileni SN10, 13 boshte të reja polipropileni dhe kapakë gize vetë-rrafshues me hapje të ndritshme φ600mm, klasi 400, me sistemin e mbylljes do të përdoren për sistemin e ri të ujërave të zeza në rrugë.

Rruga e kanalizimit atmosferik, në gjatësi prej 319.50 m, për dy seksionet, ku tashmë ka marrës për pranimin e ujit atmosferik vendoset në pjesën më të ulët sipas profilit tërthor të rrugës, dhe pranimi i ujit të shiut do të mundësohet duke instaluar ulluqet dhe një Grilë tërthore në fund të seksionit të parë përpara kryqëzimit me Blvd “Nikola Karev”. të cilat janë me rëndësi të madhe për komunën dhe qytetin e Shkupit.

COMMENTS