"> Periudhë përgatitore për aplikim për mbështetje financiare përmes masës shtatë nga IPARD 2 – ShkupiLajm.com
Periudhë përgatitore për aplikim për mbështetje financiare përmes masës shtatë nga IPARD 2

Periudhë përgatitore për aplikim për mbështetje financiare përmes masës shtatë nga IPARD 2

Shpërndaje

Agjencia për mbështetje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural i informon të gjithë fermerët, zanatçinjtë, fermat e vogla dhe ndërmarrjet se afati përgatitor për mbledhjen e të gjithë dokumentacionit të nevojshëm për aplikim dhe marrjen e mbështetjes financiare përmes masës 7 “Diversifikimi i fermave dhe zhvillimi i bizneseve të vogla” nga programi IPARD 2.

Drejtori iAMFBZHR, Nikica Baçovski, informoi se sipas programit, të gjitha palët e interesuara do të jenë në gjendje të paraqesin kërkesa për modernizimin e impianteve ekzistuese ose hapjen e impianteve të reja.

Sipas programit, 65 përqind e kostove të pranueshme për realizimin e investimeve do t’u rimbursohen aplikuesve.

Pas këtij afati prej 30 ditësh për përgatitjen dhe mbledhjen e dokumentacionit të nevojshëm për aplikim, Agjencia informon se në periudhën e ardhshme do të publikojë një thirrje për masën 7 “Diversifikimi i fermave dhe zhvillimi i bizneseve të vogla”.

Përmes masës “Diversifikimi i fermave dhe zhvillimi i bizneseve të vogla” krijon kushte për zhvillimin e pjesës më të fuqishme të ekonomisë, dhe këto janë ndërmarrje të vogla dhe mikro që janë motori i ekonomisë së brendshme dhe që do të ndihmojnë në zhvillimin e zonave rurale zonat. Duke përdorur fondet evropiane nga përbërësi i pestë i instrumentit për ndihmën e para-anëtarësimit, sipas AMFBZHR, agro-sektori i brendshëm është përmirësuar dhe modernizuar, duke mundësuar kështu rritjen e prodhimit, cilësisë, si dhe vendosjen e produkteve bujqësore vendore jashtë vendit

COMMENTS